Екранування та розекранування Csharp коду

Форма C# Екранування/Розекранування

Введіть Csharp або .NET код для екранування/розекранування:


Перенести до «Вставити код» для збереження

Про онлайн C# екранування/Розекранування

Про Csharp екранування/розекранування

Екранування або Розекранування C# рядок, видаляючи сліди символів, що екрануються, які можуть перешкодити компіляції.

Інструмент Csharp Екранування / Csharp Розекранування був створений, щоб допомогти з екрануванням спеціальних символів Юнікоду в літеральне рядкове значення в лапках для вихідного коду C#, а також для його розекранування.

Які символи буде замінено?

Наступні символи зарезервовані C# і повинні бути належним чином екрановані для використання в рядках:

  • Backspace замінюється на \b
  • Нова Лінія замінюється на \n
  • Tab замінюється на \t
  • Повернення каретки замінюється на \r
  • Форма feed замінюється на \f
  • Одинарні лапки замінюється на \'
  • Подвійна лапка замінюється на \"
  • Зворотний слеш замінюється на \\

Як це працює?

Просто вставте ваш код C# або .NET у текстове поле вище та натисніть кнопку "Екранувати" або "Розекранувати", і ви отримаєте ваші екрановані/розекрановані дані.

Приклад C# Екранування

Код Csharp, перед:
using System;
namespace ExampleCode {
	class Program {
		public static void value(int num) {
			num++;
		}
		public static void reference(ref int num) {
			num++;
		}
		static void Main(string[] args) {
			int num;
			Console.Write("Enter a number:\t");
			num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
			Console.WriteLine("\n\n\tValue Type");
			Console.WriteLine("----------------");
			Console.Write("\nPrevious Value:\t{0}", num);
			Program.value(num);
			Console.Write("\nCurrent Value:\t{0}", num);
			Console.WriteLine("\n\n\n----------------");
			Console.WriteLine("\tReference Type");
			Console.WriteLine("--------------------");
			Console.Write("\nPrevious Value:\t{0}", num);
			Program.reference(ref num);
			Console.Write("\nCurrent Value:\t{0}", num);
			Console.ReadLine();
		}
	}
}
Кінцевий результат (після):
using System;\r\nnamespace ExampleCode {\r\n\tclass Program {\r\n\t\tpublic static void value(int num) {\r\n\t\t\tnum++;\r\n\t\t}\r\n\t\tpublic static void reference(ref int num) {\r\n\t\t\tnum++;\r\n\t\t}\r\n\t\tstatic void Main(string[] args) {\r\n\t\t\tint num;\r\n\t\t\tConsole.Write(\"Enter a number:\\t\");\r\n\t\t\tnum = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());\r\n\t\t\tConsole.WriteLine(\"\\n\\n\\tValue Type\");\r\n\t\t\tConsole.WriteLine(\"----------------\");\r\n\t\t\tConsole.Write(\"\\nPrevious Value:\\t{0}\", num);\r\n\t\t\tProgram.value(num);\r\n\t\t\tConsole.Write(\"\\nCurrent Value:\\t{0}\", num);\r\n\t\t\tConsole.WriteLine(\"\\n\\n\\n----------------\");\r\n\t\t\tConsole.WriteLine(\"\\tReference Type\");\r\n\t\t\tConsole.WriteLine(\"--------------------\");\r\n\t\t\tConsole.Write(\"\\nPrevious Value:\\t{0}\", num);\r\n\t\t\tProgram.reference(ref num);\r\n\t\t\tConsole.Write(\"\\nCurrent Value:\\t{0}\", num);\r\n\t\t\tConsole.ReadLine();\r\n\t\t}\r\n\t}\r\n}
Після перетворення можна застосувати код C# до свого проекту або використовувати його для інших цілей.