Функція підрахунку скільки часу пройшло в PHP

Сніппет

Це можна використовувати для коментарів, повідомлень і т.д., щоб дізнатися, скільки часу пройшло з моменту публікації, а не точний час, що може бути невірним для когось в іншому часовому поясі.

Введення може бути будь-яким підтримуваним форматом дати та часу.

downloadcopy
function time_elapsed_string($datetime, $full = false) {
    $now = new DateTime;
    $ago = new DateTime($datetime);

    $diff = $now->diff($ago);
    $diff->w = floor($diff->d / 7);
    $diff->d -= $diff->w * 7;

    $string = [
        'y' => 'year',
        'm' => 'month',
        'w' => 'week',
        'd' => 'day',
        'h' => 'hour',
        'i' => 'minute',
        's' => 'second',
    ];

    foreach ($string as $k => &$v) {
        if ($diff->$k) {
            $v = $diff->$k . ' ' . $v . ($diff->$k > 1 ? 's' : '');
        } else {
            unset($string[$k]);
        }
    }
    if (!$full) $string = array_slice($string, 0, 1);
    return $string ? implode(', ', $string) . ' ago' : 'just now';
}

echo time_elapsed_string('2017-05-05 00:22:35').PHP_EOL;
echo time_elapsed_string('@1493943755').PHP_EOL; # timestamp input
echo time_elapsed_string('2017-05-05 00:22:35', true).PHP_EOL;

Без використання DateTime і введення має бути у UNIX форматі:

downloadcopy
<?php
function time_elapsed_string($time){
    $diff = time() - $time;
    if ($diff < 1){
        return '0 seconds';
    }
    $a = array( 365 * 24 * 60 * 60  =>  'year',
                 30 * 24 * 60 * 60  =>  'month',
                      24 * 60 * 60  =>  'day',
                           60 * 60  =>  'hour',
                                60  =>  'minute',
                                 1  =>  'second'
                );
    $a_plural = array( 'year'   => 'years',
                       'month'  => 'months',
                       'day'    => 'days',
                       'hour'   => 'hours',
                       'minute' => 'minutes',
                       'second' => 'seconds'
                );
    foreach ($a as $secs => $str){
        $d = $diff / $secs;
        if ($d >= 1)
        {
            $r = round($d);
            return $r . ' ' . ($r > 1 ? $a_plural[$str] : $str) . ' ago';
        }
    }
}

echo time_elapsed_string(1493943755);