Перевірити, чи починається рядок з певних символів у PHP

Сніппет

Ви можете перевірити, якщо певний рядок є точним початок іншого рядка:

downloadcopy
<?php
function startsWith($string, $startString) {
  return mb_strpos($string, $startString) === 0;
}

// использование
echo startsWith("cat", "ca"); // true
echo startsWith("dog", "x"); // false

Якщо ви хочете перевірити без урахування регістру (На відміну від strpos(), stripos() нечутливий до регістру):

downloadcopy
<?php
function startsWith($string, $startString) {
  return mb_stripos($string, $startString) === 0;
}

// использование
echo startsWith("cat", "ca"); // true
echo startsWith("dog", "x"); // false