Як конвертувати HEX в RGB в PHP

Сніппет

Метод 1

Функції потрібен шістнадцятковий код (наприклад #9a9a9f), і вона поверне масив значень RGB.

downloadcopy
<?php
function hexToRgb($hex, $alpha = false) {
   $hex      = str_replace('#', '', $hex);
   $length   = strlen($hex);
   $rgb['r'] = hexdec($length == 6 ? substr($hex, 0, 2) : ($length == 3 ? str_repeat(substr($hex, 0, 1), 2) : 0));
   $rgb['g'] = hexdec($length == 6 ? substr($hex, 2, 2) : ($length == 3 ? str_repeat(substr($hex, 1, 1), 2) : 0));
   $rgb['b'] = hexdec($length == 6 ? substr($hex, 4, 2) : ($length == 3 ? str_repeat(substr($hex, 2, 1), 2) : 0));
   if ( $alpha ) {
      $rgb['a'] = $alpha;
   }
   return $rgb;
}
print_r(hexToRgb('#9a9a9f'));

Метод 2

Також ви можете використовувати sscanf функцію:

downloadcopy
<?php
$hex = "#2b9cf2";
list($r, $g, $b) = sscanf($hex, "#%02x%02x%02x");
echo "$hex -> $r $g $b";