Нульове доповнення числа в PHP

Сніппет

Якщо вам потрібно доповнити числа/рядки нулями і зробити їх однаковою довжиною, ви можете спробувати деякі способи, описані нижче.

Перший приклад:

downloadcopy
<?php
function getZeroPaddedNumber($value, $padding) {
       return str_pad($value, $padding, "0", STR_PAD_LEFT);
}

echo getZeroPaddedNumber(143, 4); // 0143
echo getZeroPaddedNumber(12, 4); // 0012

Другий приклад:

downloadcopy
<?php
function getZeroPaddedNumber($value, $padding) {
       return sprintf("%0".$padding."s", $value);
}

echo getZeroPaddedNumber(143, 4); // 0143
echo getZeroPaddedNumber(12, 4); // 0012