Як перевірити асоціативність масиву в PHP

Сніппет

Масив є "асоціативним", якщо він не має послідовних цифрових ключів, що починаються з нуля.

downloadcopy
<?php
function isAssoc(array $array){
    $keys = array_keys($array);
    return array_keys($keys) !== $keys;
}

//использование
var_dump(isAssoc(['test'=>'associative','1'=>'integer'])); // true
var_dump(isAssoc(['test','integer','associative'])); // false

Якщо ваш масив не починається з "0" або ключі не по порядку, то ви можете перевірити чи є ключі числами:

downloadcopy
<?php
function isAssoc($a) {
    foreach(array_keys($a) as $key)
        if (!is_int($key)) return true;
    return false;
}

//використання
var_dump(isAssoc(['test','integer','associative'])); // false
var_dump(isAssoc([1=>'test',2=>'integer',100=>'associative'])); // false