Як перевірити Email у PHP

Сніппет

Найпростіший спосіб перевірити, чи правильно сформована адреса електронної пошти – використовувати функцію filter_var():

downloadcopy
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    // Неправильна адреса електронної пошти
}

Перевірка електронної пошти з використанням регулярного виразу в PHP:

downloadcopy
$pattern = '/^[a-zA-Z0-9!#$%&\'*+\\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-zA-Z0-9!#$%&\'*+\\/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?$/';
if (!preg_match($pattern, $email)) {
    // Неправильна адреса електронної пошти
}

Крім того, ви можете перевірити, чи існує MX запис у домені:

downloadcopy
if (!checkdnsrr($domain, 'MX')) {
    // домен недійсний
}

Але це ще не гарантує, що пошта існує. Єдиний спосіб дізнатися про це - відправити електронний лист з підтвердженням.


Приклад коду, який містить у собі: перевірку за регулярним виразом, перевірка по A або MX записах в домені та IDN перевірку.

downloadcopy
<?php
class emailValidator {
    /**
     * @var string регулярне вираження, яке використовується для перевірки значення атрибута.
     * @see http://www.regular-expressions.info/email.html
     */
    public $pattern = '/^[a-zA-Z0-9!#$%&\'*+\\/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-zA-Z0-9!#$%&\'*+\\/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?$/';
    /**
     * @var bool чи існує домен електронної пошти і чи має запис A або MX.
     * Майте на увазі, що ця перевірка може завершитися невдало через тимчасові проблеми з DNS, 
     * хоча адреса електронної пошти може дійсно існувати. За замовчуванням - false.
     */
    public $checkDNS = false;
    /**
     * @var bool чи повинен процес перевірки враховувати IDN (інтернаціоналізовані доменні імена).
     * За замовчуванням false означає, що перевірка листів, які містять IDN, завжди буде невдалою.
     * Зверніть увагу, що для використання перевірки IDN вам необхідно встановити та увімкнути розширення PHP intl,
     * інакше буде викинуто виняток.
     */
    public $enableIDN = false;
    public function __construct($checkDNS = false, $enableIDN = false) {
        $this->checkDNS = $checkDNS;
        $this->enableIDN = $enableIDN;
        if ($enableIDN && !function_exists('idn_to_ascii')) {
            throw new \Exception('Щоб використовувати перевірку IDN, необхідно встановити та увімкнути розширення intl.');
        }
    }
    public function validate($value) {
        if (!is_string($value)) {
            $valid = false;
        } elseif (!preg_match('/^(?P<name>(?:"?([^"]*)"?\s)?)(?:\s+)?(?:(?P<open><?)((?P<local>.+)@(?P<domain>[^>]+))(?P<close>>?))$/i', $value, $matches)) {
            $valid = false;
        } else {
            if ($this->enableIDN) {
                $matches['local'] = $this->idnToAscii($matches['local']);
                $matches['domain'] = $this->idnToAscii($matches['domain']);
                $value = $matches['name'] . $matches['open'] . $matches['local'] . '@' . $matches['domain'] . $matches['close'];
            }
            if (strlen($matches['local']) > 64) {
                // Максимальна загальна довжина імені користувача або іншої локальної частини становить 64 октети. RFC 5322 розділ 4.5.3.1.1
                // http://tools.ietf.org/html/rfc5321#section-4.5.3.1.1
                $valid = false;
            } elseif (strlen($matches['local'] . '@' . $matches['domain']) > 254) {
                // У RFC 2821 є обмеження на довжину адреси у командах MAIL та RCPT.
                // 254 символи. Тому адреси, які більші - зазвичай марні, 
                // верхня межа довжини адреси зазвичай вважається рівною 254.
                //
                // Dominic Sayers, RFC 3696 erratum 1690
                // http://www.rfc-editor.org/errata_search.php?eid=1690
                $valid = false;
            } else {
                $valid = preg_match($this->pattern, $value);
                if ($valid && $this->checkDNS) {
                    $valid = $this->isDNSValid($matches['domain']);
                }
            }
        }
        return ($valid===false)? false : true;
    }
    protected function isDNSValid($domain) {
        return $this->hasDNSRecord($domain, true) || $this->hasDNSRecord($domain, false);
    }
    private function hasDNSRecord($domain, $isMX) {
        $normalizedDomain = $domain . '.';
        if (!checkdnsrr($normalizedDomain, ($isMX ? 'MX' : 'A'))) {
            return false;
        }
        try {
            // dns_get_record може повертати false та видавати попередження
            $records = dns_get_record($normalizedDomain, ($isMX ? DNS_MX : DNS_A));
        } catch (ErrorException $exception) {
            return false;
        }
        return !empty($records);
    }
    private function idnToAscii($idn) {
        if (PHP_VERSION_ID < 50600) {
            return idn_to_ascii($idn);
        }
        return idn_to_ascii($idn, IDNA_NONTRANSITIONAL_TO_ASCII, INTL_IDNA_VARIANT_UTS46);
    }
}
/*
 * Використання
 */
// перевірка тільки regex
$validator = new emailValidator();
$check = $validator->validate('[email protected]');
var_dump($check); // поверне true
$check = $validator->validate('test.com');
var_dump($check); // поверне false
// перевірка по regex та DNS записам
$validator = new emailValidator(true);
$check = $validator->validate('[email protected]');
var_dump($check); // поверне true або false
// перевірка по regex, DNS записам та IDN
$validator = new emailValidator(true, true);
$check = $validator->validate('[email protected]');
var_dump($check); // поверне true або false