[text] kod

Viewer

 1. dev_close_window ()
 2.  
 3. *učitava sliku i određuje dimenzije
 4. read_image (Image, 'plus/p_00')
 5. get_image_size (Image, Width, Height)
 6.  
 7. *otvara prozor te prikazuje učitanu sliku
 8. dev_open_window (0, 510, Width, Height, 'black', WindowHandle)
 9. dev_open_window (0, 0, Width, Height, 'black', WindowHandle1)
 10. dev_update_off ()
 11. set_display_font (WindowHandle, 12, 'mono', 'true', 'false')
 12. dev_set_window(WindowHandle1)
 13. dev_display (Image)
 14. disp_message (WindowHandle1, 'Model Image', 'window', 12, 12, 'black', 'true')
 15. dev_set_window(WindowHandle)
 16.  
 17. *određuje regije koje odgavaraju određenom stupnju sive boje
 18. threshold (Image, Region, 200, 'max')
 19. fill_up (Region, RegionFillUp)
 20. difference (RegionFillUp, Region, RegionDifference)
 21. *stvara područje oko odabrane regije
 22. shape_trans (RegionDifference, LogoArea, 'convex')
 23. dilation_circle (LogoArea, LogoArea, 5)
 24. *smanjuje domenu slike na regiju koju promatramo
 25. reduce_domain (Image, LogoArea, ImageReduced)
 26. *stvara model za prepoznavanje oblika
 27. create_shape_model (ImageReduced, 'auto', 0, rad(360), 'auto', 'none', 'use_polarity', 30, 10, ShapeModelID)
 28. *sprema koordinate regije
 29. area_center (LogoArea, Area, ModelRow, ModelColumn)
 30.  
 31. edges_sub_pix (ImageReduced, Edges, 'sobel_fast', 0.5, 10, 20)
 32. *Cijeli gornji 'trik' se može zamijeniti naredbom sobel_amp koja detektira rubove - razlika je u preciznosti      
 33. sobel_amp (ImageReduced, EdgeAmplitude, 'sum_sqrt', 5)
 34.  
 35. *Detektirani rubovi se izglađuju binomnim filtrom te se stvara varijacijski model za 
 36. *kasnije pronalaženje razlika između modela i slike
 37. binomial_filter (EdgeAmplitude, VarImage, 3, 3)
 38. create_variation_model (Width, Height, 'byte', 'direct', VarModelID)
 39. prepare_direct_variation_model (Image, EdgeAmplitude, VarModelID, 15, 4)
 40. dev_display (VarImage)
 41. disp_message (WindowHandle, 'Variation Image', 'window', 12, 12, 'black', 'true')
 42. disp_continue_message (WindowHandle, 'black', 'true')
 43. stop ()
 44.  
 45. * provjerava slike
 46. for i := 1 to 24 by 1
 47.     dev_clear_window()
 48.     read_image (Image, 'plus/p_' + i$'02d')
 49.     *pronalazi model na trenutnoj slici
 50.     find_shape_model (Image, ShapeModelID, -rad(50), rad(360), 0, 1, 0.5, 'least_squares', 0, 0, Row, Column, Angle, Score)
 51.     
 52.     dev_set_window(WindowHandle1)
 53.     dev_display (Image)
 54.     disp_message (WindowHandle1, 'Current Image', 'window', 12, 12, 'black', 'true')
 55.     dev_set_window(WindowHandle)
 56.  
 57.     if (|Score| != 0)
 58.         *izračunava matricu transformacije te transformira sliku da odgovara položaju modela 
 59.         vector_angle_to_rigid (Row, Column, Angle, ModelRow, ModelColumn, 0, HomMat2D)
 60.         affine_trans_image (Image, ImageAffineTrans, HomMat2D, 'constant', 'false')
 61.         *Smanjuje domenu na kojoj pretražuje
 62.         reduce_domain (ImageAffineTrans, LogoArea, ImageReduced1)
 63.         
 64.         *pronalazi razlike između slike i modela
 65.         compare_ext_variation_model (ImageReduced1, RegionDiff, VarModelID, 'absolute')
 66.         
 67.         *označuje područje razlike(connectedregions) te zatim oblik područja(selectedregions)  
 68.         connection (RegionDiff, ConnectedRegions)
 69.         select_shape (ConnectedRegions, SelectedRegions, 'area', 'and', 5, 99999)
 70.         
 71.         dev_display (ImageReduced1)
 72.      
 73.         *broji nepravilne regije
 74.         count_obj (SelectedRegions, NDefects)
 75.         if (NDefects > 0)
 76.             *ocrtava greške ako ih ima
 77.             dev_set_color ('red')
 78.             dev_set_draw ('margin')
 79.             dev_set_line_width (2)
 80.             dev_display (SelectedRegions)
 81.             disp_message (WindowHandle, 'Image check not OK', 'window', 12, 12, 'red', 'false')
 82.         else
 83.             disp_message (WindowHandle, 'Image check OK', 'window', 12, 12, 'green', 'false')
 84.         endif
 85.         *ocrtava rubove predmeta
 86.         dev_set_color ('green')
 87.         dev_set_line_width (2)
 88.         dev_display (Edges)
 89.     endif
 90.      
 91.     disp_continue_message (WindowHandle, 'black', 'true')
 92.     stop ()
 93.     
 94. endfor
 95.  
 96. *čisti modele
 97. clear_shape_model (ShapeModelID)
 98. clear_variation_model (VarModelID)
 99.  
 100.  
 101.  
 102.     
 103. * ovo je trik za poboljšanje očitavanja rubova 
 104. * osim binomnog filtera koristi izglade se regije uz konture tak oda se rubovi povečaju pretvori u regiju te se smanji i time se još više izgladi
 105. **hom_mat2d_identity (HomMat2DIdentity)
 106. **hom_mat2d_scale (HomMat2DIdentity, 4, 4, 0, 0, HomMat2DScale)
 107. **affine_trans_contour_xld (Edges, ZoomedEdges, HomMat2DScale)
 108. **gen_image_const (VarImageBig, 'byte', 4 * Width, 4 * Height)
 109. **count_obj (ZoomedEdges, NEdges)
 110. **for i := 1 to NEdges by 1
 111. **    select_obj (ZoomedEdges, ObjectSelected, i)
 112. **    get_contour_xld (ObjectSelected, RowEdge, ColEdge)
 113. **    gen_region_polygon (Region1, RowEdge, ColEdge)
 114. **    dilation_circle (Region1, RegionDilation, 2.5)
 115. **    paint_region (RegionDilation, VarImageBig, VarImageBig, 255, 'fill')
 116. **endfor
 117. **zoom_image_size (VarImageBig, VarImageSmall, Width, Height, 'weighted')
 118. **binomial_filter (VarImageSmall, VarImage, 3, 3)
 119.  

Editor

You can edit this paste and save as new:


File Description
 • kod
 • Paste Code
 • 21 Jan-2021
 • 4.93 Kb
You can Share it: