[text] Basen Verktyg

Viewer

copyrawdownloadembedprintName: Basen Verktyg
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2.  
 3. <!DOCTYPE publicationroot>
 4.  
 5. -<publicationroot obj-id="aa8bf939-986a-4972-bd3c-ad09007aa5fb">
 6.  
 7.  
 8. -<preface>
 9.  
 10. <block obj-id="85c3748f-fc2b-4709-9b0d-ad1a0099321a" prefaceType="foreword"/>
 11.  
 12. </preface>
 13.  
 14.  
 15. -<publication>
 16.  
 17.  
 18. -<section obj-id="423ebf1f-cdca-4a0c-8e3c-ad0c00c9e8e9" numbering="none">
 19.  
 20. <title>Välja objekt</title>
 21.  
 22.  
 23. -<block obj-id="c672851e-7a5d-413a-9c23-ad090090482d">
 24.  
 25.  
 26. -<table frame="bottom">
 27.  
 28.  
 29. -<tbody>
 30.  
 31.  
 32. -<tr>
 33.  
 34.  
 35. -<td>
 36.  
 37. <symbol obj-id="4ae9c52f-a0c8-4752-9181-ad0900af03d7" src="2029-Välja objekt markerad_en-US.png"/>
 38.  
 39. <q>Välja objekt </q>
 40.  
 41. <span>- markerat läge</span>
 42.  
 43. </td>
 44.  
 45.  
 46. -<td>
 47.  
 48. <p>Verktyget "Välja objekt" är förmarkerad som default. Vid alla typer av objektmarkeringar eller avbrutna operationer förs användaren tillbaka till default och "Välja objekt".</p>
 49.  
 50. </td>
 51.  
 52. </tr>
 53.  
 54. </tbody>
 55.  
 56. </table>
 57.  
 58. <br/>
 59.  
 60. <br/>
 61.  
 62.  
 63. -<p>
 64. Verksamhetsobjekt är valbara på en skala från 1/1 - 1/50000 på kartan. Ett markerat objekt tar fram
 65. <link obj-id="16e8a9cb-710d-4ebe-b809-ad1700a83af7" linkTargetType="Uptime/SectionNode" linkTargetTitle="Attributfliken"/>
 66. för objektet. För att avmarkera ett aktivt objekt; tryck på en tom yta i kartan.
 67. </p>
 68.  
 69. <br/>
 70.  
 71. <br/>
 72.  
 73.  
 74. -<table frame="topbot">
 75.  
 76.  
 77. -<tbody>
 78.  
 79.  
 80. -<tr>
 81.  
 82.  
 83. -<td>
 84.  
 85. <symbol obj-id="0cf83b1d-fdbe-4cbb-9086-ad09007fee2b" src="2028-Välja objekt omarkerad_en-US.png"/>
 86.  
 87. <q>Välja objekt</q>
 88.  
 89. <span>-omarkerat läge</span>
 90.  
 91. </td>
 92.  
 93.  
 94. -<td>
 95.  
 96. <br/>
 97.  
 98. <br/>
 99.  
 100. <br/>
 101.  
 102. <p>När ett annat verktyg än "Välja objekt" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 103.  
 104. </td>
 105.  
 106. </tr>
 107.  
 108. </tbody>
 109.  
 110. </table>
 111.  
 112. </block>
 113.  
 114. </section>
 115.  
 116.  
 117. -<section obj-id="d82802d1-7531-4f2c-b38f-ad0c00cc4798" numbering="none">
 118.  
 119. <title>Infoborr</title>
 120.  
 121.  
 122. -<block obj-id="e0a2d986-de27-4f6a-bfeb-ad0a008e7d2b">
 123.  
 124.  
 125. -<table frame="bottom">
 126.  
 127.  
 128. -<tbody>
 129.  
 130.  
 131. -<tr>
 132.  
 133.  
 134. -<td>
 135.  
 136. <symbol obj-id="4c1261d9-a996-441f-89c8-ad0a008e5632" src="2030-Ikon infoborr markerad_en-US.png"/>
 137.  
 138. <q>Infoborr</q>
 139.  
 140. <span>- markerat läge</span>
 141.  
 142. </td>
 143.  
 144.  
 145. -<td>
 146.  
 147. <br/>
 148.  
 149. <br/>
 150.  
 151. <br/>
 152.  
 153. <p>Verktyget ”Infoborr” hjälper användaren att ta fram information kring olika objekt i kartan. </p>
 154.  
 155. </td>
 156.  
 157. </tr>
 158.  
 159. </tbody>
 160.  
 161. </table>
 162.  
 163.  
 164. -<table frame="bottom" tablewidth="column">
 165.  
 166.  
 167. -<tbody>
 168.  
 169.  
 170. -<tr>
 171.  
 172.  
 173. -<td>
 174.  
 175. <p>När du väljer infoborr kommer högerfliken fram, fliken försvinner då infoborr avmarkeras.</p>
 176.  
 177. <p>Under fliken "Välj de objekt som du vill titta på" tryck på de svarta fyrkanterna och bocka i de lager du vill söka:</p>
 178.  
 179. <symbol obj-id="828e8efa-48b8-488f-9938-ad0c00cce427" src="2032-fyrkanter_en-US.png"/>
 180.  
 181. </td>
 182.  
 183. </tr>
 184.  
 185. </tbody>
 186.  
 187. </table>
 188.  
 189.  
 190. -<table frame="none">
 191.  
 192.  
 193. -<tbody>
 194.  
 195.  
 196. -<tr>
 197.  
 198.  
 199. -<td>
 200.  
 201. <br/>
 202.  
 203. <p>Alternativt sök lager manuellt i fältet:</p>
 204.  
 205. <br/>
 206.  
 207. <symbol obj-id="b3e3098a-03b5-455e-94d1-ad0c00cfd390" src="2033-Söka lager_en-US.png"/>
 208.  
 209. <br/>
 210.  
 211. <br/>
 212.  
 213. <p>Knappval "Välj alla" - Väljer alla lager i listan.</p>
 214.  
 215. <p>Knappval "Ta bort alla" - Tar bort alla valda lager.</p>
 216.  
 217. <p>OBS! Om ovan knappval ej är synliga, markera de svarta fyrkanterna.</p>
 218.  
 219. </td>
 220.  
 221. </tr>
 222.  
 223. </tbody>
 224.  
 225. </table>
 226.  
 227.  
 228. -<table frame="topbot">
 229.  
 230.  
 231. -<tbody>
 232.  
 233.  
 234. -<tr>
 235.  
 236.  
 237. -<td>
 238.  
 239. <br/>
 240.  
 241. <p>Efter att önskade lager är valda, infoborra en utvald punkt i kartan med verktyget.</p>
 242.  
 243. <br/>
 244. Under fliken "Objekt som finns" visas alla objekt du kan få information om:
 245. <symbol obj-id="d79e64bf-8f7f-4fcb-be77-ad0c00d9179e" src="2034-Objekt som finns_en-US.png"/>
 246.  
 247. <br/>
 248.  
 249. </td>
 250.  
 251. </tr>
 252.  
 253. </tbody>
 254.  
 255. </table>
 256.  
 257.  
 258. -<table frame="topbot">
 259.  
 260.  
 261. -<tbody>
 262.  
 263.  
 264. -<tr>
 265.  
 266.  
 267. -<td>
 268.  
 269. <br/>
 270.  
 271.  
 272. -<p>
 273. "Visa alla fönster" - tar upp informationsrutor för 
 274. <u>alla</u>
 275. lager som har hittats.
 276. </p>
 277.  
 278. <p>"Dölj alla fönster" - stänger ner den lagerinformation som ligger uppe.</p>
 279.  
 280. <p>Under "Objekt som saknas" visas valda lager som saknas på den infoborrade platsen:</p>
 281.  
 282. <symbol obj-id="a0090f81-77ad-4918-8cd7-ad0c00d93120" src="2035-Objekt som saknas_en-US.png"/>
 283.  
 284. <br/>
 285.  
 286. </td>
 287.  
 288. </tr>
 289.  
 290. </tbody>
 291.  
 292. </table>
 293.  
 294.  
 295. -<table frame="none">
 296.  
 297.  
 298. -<tbody>
 299.  
 300.  
 301. -<tr>
 302.  
 303.  
 304. -<td>
 305.  
 306. <p>Om ett objekt är likadant flera år på rad, visas endast en ruta för alla år:</p>
 307.  
 308. <symbol obj-id="863c57c5-99b6-419b-991f-ad0c00e03b32" src="2036-Samma objektinfo_en-US.png"/>
 309.  
 310. </td>
 311.  
 312. </tr>
 313.  
 314. </tbody>
 315.  
 316. </table>
 317.  
 318. <p>Om du väljer flera lager, kommer fler rutor information upp. Rutorna positioneras först radvis, men kan flyttas om efterhand. Rutan som är blåmarkerad i toppfliken är den aktiva.</p>
 319.  
 320. <p>Alla infoborrs-inställningar går att spara ned till din användarprofil.</p>
 321.  
 322. <br/>
 323.  
 324. <br/>
 325.  
 326.  
 327. -<table frame="topbot">
 328.  
 329.  
 330. -<tbody>
 331.  
 332.  
 333. -<tr>
 334.  
 335.  
 336. -<td>
 337.  
 338. <symbol obj-id="d833f03a-2495-4d9d-90fb-ad0a008e6de9" src="2031-Ikon infoborr omarkerad_en-US.png"/>
 339.  
 340. <q>Infoborr</q>
 341.  
 342. <span>- omarkerat läge</span>
 343.  
 344. </td>
 345.  
 346.  
 347. -<td>
 348.  
 349. <br/>
 350.  
 351. <br/>
 352.  
 353. <br/>
 354.  
 355. <p>När ett annat verktyg än "Infoborr" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 356.  
 357. </td>
 358.  
 359. </tr>
 360.  
 361. </tbody>
 362.  
 363. </table>
 364.  
 365. </block>
 366.  
 367. </section>
 368.  
 369.  
 370. -<section obj-id="692e1477-a206-488a-a1ad-ad1000e100b2" numbering="none">
 371.  
 372. <title>Slå ihop</title>
 373.  
 374.  
 375. -<block obj-id="5aa67bdf-4c48-4e7e-8f0b-ad1000e9701a">
 376.  
 377.  
 378. -<table frame="bottom">
 379.  
 380.  
 381. -<tbody>
 382.  
 383.  
 384. -<tr>
 385.  
 386.  
 387. -<td>
 388.  
 389. <symbol obj-id="99492271-a979-4a3c-8e6e-ad1100c47f04" src="2055-Slå ihop markerad_en-US.png"/>
 390.  
 391. <q>Slå ihop</q>
 392.  
 393. <span>- markerat läge</span>
 394.  
 395. </td>
 396.  
 397.  
 398. -<td>
 399.  
 400. <p>Verktyget ”Slå ihop” är tillgängligt om det finns två objekt i redigeringsläge som angränsar eller överlappar varandra. </p>
 401.  
 402. </td>
 403.  
 404. </tr>
 405.  
 406. </tbody>
 407.  
 408. </table>
 409.  
 410. <br/>
 411.  
 412. <p>Markera de två objekten och sätt båda i redigeringsläge.</p>
 413.  
 414. <p>Markera det objekt vars attribut du vill ska ärvas. Tryck på slå ihop verktyget. Tryck på det andra objektet. Välj slå ihop i rutan och ett nytt objekt skapas.</p>
 415.  
 416. <br/>
 417.  
 418.  
 419. -<table frame="topbot">
 420.  
 421.  
 422. -<tbody>
 423.  
 424.  
 425. -<tr>
 426.  
 427.  
 428. -<td>
 429.  
 430. <symbol obj-id="829e6fd0-b3d8-409c-8422-ad1100c48f67" src="2056-Slå ihop omarkerad_en-US.png"/>
 431.  
 432. <q>Slå ihop</q>
 433.  
 434. <span>- omarkerat läge</span>
 435.  
 436. </td>
 437.  
 438.  
 439. -<td>
 440.  
 441. <br/>
 442.  
 443. <br/>
 444.  
 445. <br/>
 446.  
 447. <p>När ett annat verktyg än "Slå ihop" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 448.  
 449. </td>
 450.  
 451. </tr>
 452.  
 453. </tbody>
 454.  
 455. </table>
 456.  
 457. </block>
 458.  
 459. </section>
 460.  
 461.  
 462. -<section obj-id="b3bc56e6-1a58-4359-a5de-ad1000e104c3" numbering="none">
 463.  
 464. <title>Trimma under</title>
 465.  
 466.  
 467. -<block obj-id="50aea714-3f0a-4668-9b3c-ad110075c308">
 468.  
 469.  
 470. -<table frame="bottom">
 471.  
 472.  
 473. -<tbody>
 474.  
 475.  
 476. -<tr>
 477.  
 478.  
 479. -<td>
 480.  
 481. <symbol obj-id="0ece83cd-40f9-4479-84e5-ad1100b9c4cf" src="2045-Trimma under markerad_en-US.png"/>
 482.  
 483. <q>Trimma under</q>
 484.  
 485. <span>- markerat läge</span>
 486.  
 487. </td>
 488.  
 489.  
 490. -<td>
 491.  
 492. <p>Verktyget ”Trimma under” används när ett skapat eller ändrat objekt överlappar ett underliggande objekt, och redigeringen inte ska påverka det underliggande objektet.</p>
 493.  
 494. </td>
 495.  
 496. </tr>
 497.  
 498. </tbody>
 499.  
 500. </table>
 501.  
 502. <br/>
 503.  
 504. <p>Starta redigeringsläge på överlappande objekt och aktivera "Trimma under" verktyget; Vänsterklicka någonstans inom det underliggande objektet. Det överlappande objektet anpassar formen utmed underliggande objekts gränser:</p>
 505.  
 506.  
 507. -<table frame="none" tablewidth="page">
 508.  
 509.  
 510. -<tbody>
 511.  
 512.  
 513. -<tr>
 514.  
 515.  
 516. -<td colspan="2">
 517.  
 518. <symbol obj-id="fd92e060-ae6d-4549-9325-ad1100de88db" src="2059-Trimma utgångspunkt_en-US.jpg"/>
 519.  
 520. </td>
 521.  
 522. <td/>
 523.  
 524.  
 525. -<td colspan="3">
 526.  
 527. <symbol obj-id="d0b7a32e-c853-4f63-80f1-ad110089bd24" src="2043-Trimma under_en-US.jpg"/>
 528.  
 529. </td>
 530.  
 531. </tr>
 532.  
 533. </tbody>
 534.  
 535. </table>
 536.  
 537. <br/>
 538.  
 539.  
 540. -<table frame="topbot">
 541.  
 542.  
 543. -<tbody>
 544.  
 545.  
 546. -<tr>
 547.  
 548.  
 549. -<td colspan="2">
 550.  
 551. <symbol obj-id="aa07eebe-c606-4caa-8678-ad1100b9d431" src="2046-Trimma under omarkerad_en-US.png"/>
 552.  
 553. <q>Trimma under</q>
 554.  
 555. <span>- omarkerat läge</span>
 556.  
 557. </td>
 558.  
 559.  
 560. -<td>
 561.  
 562. <br/>
 563.  
 564. <br/>
 565.  
 566. <p>När ett annat verktyg än "Trimma under" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 567.  
 568. </td>
 569.  
 570. </tr>
 571.  
 572. </tbody>
 573.  
 574. </table>
 575.  
 576. </block>
 577.  
 578. </section>
 579.  
 580.  
 581. -<section obj-id="34f7f0e1-67a2-400b-8a76-ad110090f1bb" numbering="none">
 582.  
 583. <title>Trimma över</title>
 584.  
 585.  
 586. -<block obj-id="d116dcb1-30fd-4656-9c8b-ad110091148a">
 587.  
 588.  
 589. -<table frame="bottom">
 590.  
 591.  
 592. -<tbody>
 593.  
 594.  
 595. -<tr>
 596.  
 597.  
 598. -<td>
 599.  
 600. <symbol obj-id="c94e3f5a-2434-4270-ba52-ad1100bab528" src="2049-Trimma över markerad_en-US.png"/>
 601.  
 602. <q>Trimma över</q>
 603.  
 604. <span>- markerat läge</span>
 605.  
 606. </td>
 607.  
 608.  
 609. -<td>
 610.  
 611. <p>Verktyget ”Trimma över” används när ett skapat eller ändrat objekt överlappar ett underliggande objekt, och redigeringen ska påverka det underliggande objektet.</p>
 612.  
 613. </td>
 614.  
 615. </tr>
 616.  
 617. </tbody>
 618.  
 619. </table>
 620.  
 621. <br/>
 622.  
 623. <p>Starta redigeringsläge på överlappande objekt och aktivera "Trimma över" verktyget; Vänsterklicka någonstans inom det underliggande objektet. Det överlappande objektet tar form över underliggande objekts gränser:</p>
 624.  
 625.  
 626. -<table frame="none" tablewidth="page">
 627.  
 628.  
 629. -<tbody>
 630.  
 631.  
 632. -<tr>
 633.  
 634.  
 635. -<td colspan="2">
 636.  
 637. <symbol obj-id="fd92e060-ae6d-4549-9325-ad1100de88db" src="2059-Trimma utgångspunkt_en-US.jpg"/>
 638.  
 639. </td>
 640.  
 641. <td/>
 642.  
 643.  
 644. -<td colspan="3">
 645.  
 646. <symbol obj-id="d5a4c1e8-0208-4d4f-89a9-ad110089a88a" src="2042-Trimma över_en-US.jpg"/>
 647.  
 648. </td>
 649.  
 650. </tr>
 651.  
 652. </tbody>
 653.  
 654. </table>
 655.  
 656. <br/>
 657.  
 658. <p>För att trimma över särskilda lager i underliggande objekt; Högerklicka inom objektet och välj lager att trimma över.</p>
 659.  
 660. <br/>
 661.  
 662.  
 663. -<table frame="topbot">
 664.  
 665.  
 666. -<tbody>
 667.  
 668.  
 669. -<tr>
 670.  
 671.  
 672. -<td>
 673.  
 674. <symbol obj-id="bce4d0ac-3206-4d2d-b969-ad1100bac31c" src="2050-Trimma över omarkerad_en-US.png"/>
 675.  
 676. <q>Trimma över</q>
 677.  
 678. <span>- omarkerat läge</span>
 679.  
 680. </td>
 681.  
 682.  
 683. -<td>
 684.  
 685. <br/>
 686.  
 687. <br/>
 688.  
 689. <br/>
 690.  
 691. <p>När ett annat verktyg än "Trimma över" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 692.  
 693. </td>
 694.  
 695. </tr>
 696.  
 697. </tbody>
 698.  
 699. </table>
 700.  
 701. </block>
 702.  
 703. </section>
 704.  
 705.  
 706. -<section obj-id="be24172c-8bea-4a29-b35e-ad11008c6215" numbering="none">
 707.  
 708. <title>Trimma inom</title>
 709.  
 710.  
 711. -<block obj-id="6abbc225-9465-47b9-baf0-ad11008ca48d">
 712.  
 713.  
 714. -<table frame="bottom">
 715.  
 716.  
 717. -<tbody>
 718.  
 719.  
 720. -<tr>
 721.  
 722.  
 723. -<td>
 724.  
 725. <symbol obj-id="6a105344-7829-4b5c-a4e3-ad1100ba43c2" src="2047-Trimma inom markerad_en-US.png"/>
 726.  
 727. <q>Trimma inom</q>
 728.  
 729. <span>- markerat läge</span>
 730.  
 731. </td>
 732.  
 733.  
 734. -<td>
 735.  
 736. <p>Verktyget ”Trimma inom” används när ett skapat eller ändrat objekt överlappar ett underliggande objekt och ska trimma inom det underliggande objektets gränser.</p>
 737.  
 738. </td>
 739.  
 740. </tr>
 741.  
 742. </tbody>
 743.  
 744. </table>
 745.  
 746. <br/>
 747.  
 748. <p>Starta redigeringsläge på det överlappande objektet och aktivera "Trimma inom" verktyget; Vänsterklicka någonstans inom det underliggande objektet. Det överlappande objektet anpassar formen inom underliggande objekts gränser:</p>
 749.  
 750.  
 751. -<table frame="none" tablewidth="page">
 752.  
 753.  
 754. -<tbody>
 755.  
 756.  
 757. -<tr>
 758.  
 759.  
 760. -<td colspan="2">
 761.  
 762. <symbol obj-id="fd92e060-ae6d-4549-9325-ad1100de88db" src="2059-Trimma utgångspunkt_en-US.jpg"/>
 763.  
 764. </td>
 765.  
 766. <td/>
 767.  
 768.  
 769. -<td colspan="3">
 770.  
 771. <symbol obj-id="edbd6b40-30d6-4897-bcdb-ad11008ea447" src="2044-Trimma inom_en-US.jpg"/>
 772.  
 773. </td>
 774.  
 775. </tr>
 776.  
 777. </tbody>
 778.  
 779. </table>
 780.  
 781. <br/>
 782.  
 783. <p>För att trimma inom särskilda lager i underliggande objekt; Högerklicka inom objektet och välj lager att trimma inom.</p>
 784.  
 785.  
 786. -<table frame="topbot">
 787.  
 788.  
 789. -<tbody>
 790.  
 791.  
 792. -<tr>
 793.  
 794.  
 795. -<td colspan="2">
 796.  
 797. <symbol obj-id="1eecbe40-4a2b-4e46-ba45-ad1100ba5b03" src="2048-Trimma inom omarkerad_en-US.png"/>
 798.  
 799. <q>Trimma inom</q>
 800.  
 801. <span>- omarkerat läge</span>
 802.  
 803. </td>
 804.  
 805.  
 806. -<td>
 807.  
 808. <br/>
 809.  
 810. <br/>
 811.  
 812. <p>När ett annat verktyg än "Trimma inom" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 813.  
 814. </td>
 815.  
 816. </tr>
 817.  
 818. </tbody>
 819.  
 820. </table>
 821.  
 822. </block>
 823.  
 824. </section>
 825.  
 826.  
 827. -<section obj-id="4a1651da-d33d-4238-972d-ad1100c56ed4" numbering="none">
 828.  
 829. <title>Dela</title>
 830.  
 831.  
 832. -<block obj-id="30745424-98db-41f0-b25b-ad1100c60fe8">
 833.  
 834.  
 835. -<table frame="bottom">
 836.  
 837.  
 838. -<tbody>
 839.  
 840.  
 841. -<tr>
 842.  
 843.  
 844. -<td>
 845.  
 846. <symbol obj-id="243a4cef-e752-4783-8a2e-ad1100d29e9f" src="2058-Dela markerad_en-US.png"/>
 847.  
 848. <q>Dela</q>
 849.  
 850. <span>- markerat läge</span>
 851.  
 852. </td>
 853.  
 854.  
 855. -<td>
 856.  
 857. <p>Verktyget ”Dela” används för att dela registerblock ihop med underobjekt. Delningen skapar två nya objekt.</p>
 858.  
 859. </td>
 860.  
 861. </tr>
 862.  
 863. </tbody>
 864.  
 865. </table>
 866.  
 867. <br/>
 868.  
 869. <p>Välj objekt som ska delas; Dela påverkar markerat objekt och alla underobjekt. Knappval "Dela" i åtgärdspanelen förblir gråmarkerad till linjen har korsat två gränser av ett objekt. OBS! Ett objekts gränser kan endast korsas två gånger per delning.</p>
 870.  
 871. <p>När en linje färdigställts kan den flyttas om genom att hålla inne och dra i brytpunkter.</p>
 872.  
 873. <br/>
 874.  
 875.  
 876. -<table frame="topbot">
 877.  
 878.  
 879. -<tbody>
 880.  
 881.  
 882. -<tr>
 883.  
 884.  
 885. -<td>
 886.  
 887. <symbol obj-id="e23486db-401a-40e3-a132-ad1100d2991c" src="2057-Dela omarkerad_en-US.png"/>
 888.  
 889. <q>Dela</q>
 890.  
 891. <span>- omarkerat läge</span>
 892.  
 893. </td>
 894.  
 895.  
 896. -<td>
 897.  
 898. <br/>
 899.  
 900. <br/>
 901.  
 902. <br/>
 903.  
 904. <p>När ett annat verktyg än "Dela" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 905.  
 906. </td>
 907.  
 908. </tr>
 909.  
 910. </tbody>
 911.  
 912. </table>
 913.  
 914. </block>
 915.  
 916. </section>
 917.  
 918.  
 919. -<section obj-id="62f4647f-4774-421e-ae4a-ad11009d1c4f" numbering="none">
 920.  
 921. <title>Utöka med geometri</title>
 922.  
 923.  
 924. -<block obj-id="2f14c6a6-75eb-4865-ad88-ad1100bbc9d9">
 925.  
 926.  
 927. -<block>
 928.  
 929.  
 930. -<table frame="bottom">
 931.  
 932.  
 933. -<tbody>
 934.  
 935.  
 936. -<tr>
 937.  
 938.  
 939. -<td colspan="2">
 940.  
 941. <symbol obj-id="fad68a0c-37d3-4f46-bf08-ad1100bc7715" src="2051-Utöka med geometri markerad_en-US.png"/>
 942.  
 943. <q>Utöka med geometri</q>
 944.  
 945. <span>- markerat läge</span>
 946.  
 947. </td>
 948.  
 949.  
 950. -<td>
 951.  
 952. <p>Verktyget ”Utöka med geometri” används då storleken på ett objekt ska öka.</p>
 953.  
 954. </td>
 955.  
 956. </tr>
 957.  
 958. </tbody>
 959.  
 960. </table>
 961.  
 962. <br/>
 963.  
 964. <p>Markera ett objekt och välj redigeringsläge. Aktivera "Utöka med geometri"; Rita en polygon efter önskad storlek. OBS! Endast ytan utanför objektet påverkas av verktyget.</p>
 965.  
 966. <p>Ändra form och storlek i efterhand med brytpunkterna. Knappval "Utöka" på åtgärdspanelen förblir gråmarkerad till en polygon är färdigställd.</p>
 967.  
 968. <br/>
 969.  
 970.  
 971. -<table frame="topbot">
 972.  
 973.  
 974. -<tbody>
 975.  
 976.  
 977. -<tr>
 978.  
 979.  
 980. -<td colspan="2">
 981.  
 982. <symbol obj-id="f4b7fdf2-057c-44c7-aefd-ad1100bc86a1" src="2052-Utöka med geometri omarkerad_en-US.png"/>
 983.  
 984. <q>Utöka med geometri</q>
 985.  
 986. <span>- omarkerat läge</span>
 987.  
 988. </td>
 989.  
 990.  
 991. -<td>
 992.  
 993. <br/>
 994.  
 995. <br/>
 996.  
 997. <p>När ett annat verktyg än "Utöka med geometri" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 998.  
 999. </td>
 1000.  
 1001. </tr>
 1002.  
 1003. </tbody>
 1004.  
 1005. </table>
 1006.  
 1007. </block>
 1008.  
 1009. </block>
 1010.  
 1011. </section>
 1012.  
 1013.  
 1014. -<section obj-id="5c0825b3-d83d-47fd-a257-ad11009d59fa" numbering="none">
 1015.  
 1016. <title>Minska med geometri</title>
 1017.  
 1018.  
 1019. -<block obj-id="554b21f3-baef-49a3-867b-ad1100bbe2ee">
 1020.  
 1021.  
 1022. -<block>
 1023.  
 1024.  
 1025. -<table frame="bottom">
 1026.  
 1027.  
 1028. -<tbody>
 1029.  
 1030.  
 1031. -<tr>
 1032.  
 1033.  
 1034. -<td colspan="2">
 1035.  
 1036. <symbol obj-id="6ab6a8b2-3d45-4501-a424-ad1100bcf603" src="2053-Minska med geometri markerad_en-US.png"/>
 1037.  
 1038. <q>Minska med geometri</q>
 1039.  
 1040. <span>- markerat läge</span>
 1041.  
 1042. </td>
 1043.  
 1044.  
 1045. -<td>
 1046.  
 1047. <p>Verktyget ”Minska med geometri” används då storleken på ett objekt ska minska.</p>
 1048.  
 1049. </td>
 1050.  
 1051. </tr>
 1052.  
 1053. </tbody>
 1054.  
 1055. </table>
 1056.  
 1057. <br/>
 1058.  
 1059. <p>Markera ett objekt och välj redigeringsläge. Aktivera "Minska med geometri"; Rita en polygon efter önskad storlek. OBS! Endast ytan innanför objektet påverkas av verktyget.</p>
 1060.  
 1061. <p>Ändra form och storlek i efterhand med brytpunkterna. Knappval "Minska" på åtgärdspanelen förblir gråmarkerad till en polygon är färdigställd.</p>
 1062.  
 1063. <br/>
 1064.  
 1065.  
 1066. -<table frame="topbot">
 1067.  
 1068.  
 1069. -<tbody>
 1070.  
 1071.  
 1072. -<tr>
 1073.  
 1074.  
 1075. -<td colspan="2">
 1076.  
 1077. <symbol obj-id="926dd890-7464-4eb0-a34b-ad1100bd0496" src="2054-Minska med geometri omarkerad_en-US.png"/>
 1078.  
 1079. <q>Minska med geometri</q>
 1080.  
 1081. <span>- omarkerat läge</span>
 1082.  
 1083. </td>
 1084.  
 1085.  
 1086. -<td>
 1087.  
 1088. <br/>
 1089.  
 1090. <br/>
 1091.  
 1092. <p>När ett annat verktyg än "Minska med geometri" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 1093.  
 1094. </td>
 1095.  
 1096. </tr>
 1097.  
 1098. </tbody>
 1099.  
 1100. </table>
 1101.  
 1102. </block>
 1103.  
 1104. </block>
 1105.  
 1106. </section>
 1107.  
 1108.  
 1109. -<section obj-id="67a8f989-64c6-4646-8d14-ad100088e969" numbering="none">
 1110.  
 1111. <title>Mät avstånd</title>
 1112.  
 1113.  
 1114. -<block obj-id="7325a81c-3687-496d-9952-ad10008a2317">
 1115.  
 1116.  
 1117. -<table frame="bottom">
 1118.  
 1119.  
 1120. -<tbody>
 1121.  
 1122.  
 1123. -<tr>
 1124.  
 1125.  
 1126. -<td>
 1127.  
 1128. <symbol obj-id="d97f46e7-f73a-4463-bc90-ad1000c374d0" src="2040-Mät avstånd markerad_en-US.png"/>
 1129.  
 1130. <q>Mät avstånd</q>
 1131.  
 1132. <span>- markerat läge</span>
 1133.  
 1134. </td>
 1135.  
 1136.  
 1137. -<td>
 1138.  
 1139. <p>Verktyget "Mät avstånd" mäter en linje på kartan i meter och kilometer mellan två ändpunkter. Avstånden syns på en skala från 1/1 - 1/50000 på kartan.</p>
 1140.  
 1141. </td>
 1142.  
 1143. </tr>
 1144.  
 1145. </tbody>
 1146.  
 1147. </table>
 1148.  
 1149. <br/>
 1150.  
 1151. <br/>
 1152.  
 1153. <p>Rita linjen som ska mätas; Klicka i en start och ändpunkt. Färdigställda linjer kan ritas över varandra. Nya brytpunkter kan fästas på en färdigställd linje genom att markera en punkt på linjen. En brytpunkt tas bort genom att hålla inne ALT och klicka på brytpunkten.</p>
 1154.  
 1155. <br/>
 1156.  
 1157.  
 1158. -<table frame="topbot">
 1159.  
 1160.  
 1161. -<tbody>
 1162.  
 1163.  
 1164. -<tr>
 1165.  
 1166.  
 1167. -<td>
 1168.  
 1169. <symbol obj-id="bf018534-cbe4-4a1f-b0c6-ad1000c383cf" src="2041-Mät avstånd omarkerad_en-US.png"/>
 1170.  
 1171. <q>Mät avstånd</q>
 1172.  
 1173. <span>- omarkerat läge</span>
 1174.  
 1175. </td>
 1176.  
 1177.  
 1178. -<td>
 1179.  
 1180. <br/>
 1181.  
 1182. <br/>
 1183.  
 1184. <br/>
 1185.  
 1186. <p>När ett annat verktyg än "Mät avstånd" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 1187.  
 1188. </td>
 1189.  
 1190. </tr>
 1191.  
 1192. </tbody>
 1193.  
 1194. </table>
 1195.  
 1196. <br/>
 1197.  
 1198. </block>
 1199.  
 1200. </section>
 1201.  
 1202.  
 1203. -<section obj-id="3e24a11c-7f8f-45bf-bcf5-ad10009bff2c" numbering="none">
 1204.  
 1205. <title>Mät yta</title>
 1206.  
 1207.  
 1208. -<block obj-id="69a19f69-b1dd-48b2-b981-ad10009cbb91">
 1209.  
 1210.  
 1211. -<table frame="bottom">
 1212.  
 1213.  
 1214. -<tbody>
 1215.  
 1216.  
 1217. -<tr>
 1218.  
 1219.  
 1220. -<td>
 1221.  
 1222. <symbol obj-id="7d04bb0a-78cb-45fe-8edd-ad1000c34945" src="2038-Mät yta markerad_en-US.png"/>
 1223.  
 1224. <q>Mät yta</q>
 1225.  
 1226. <span>- markerat läge</span>
 1227.  
 1228. </td>
 1229.  
 1230.  
 1231. -<td>
 1232.  
 1233. <p>Verktyget "Mät yta" mäter en arealyta på kartan i kvadratmeter eller hektar. Storleken av ytan syns i en skala från 1/1 - 1/50000 på kartan.</p>
 1234.  
 1235. </td>
 1236.  
 1237. </tr>
 1238.  
 1239. </tbody>
 1240.  
 1241. </table>
 1242.  
 1243. <br/>
 1244.  
 1245. <p>Rita en polygon. En polygon som ångras innan den är färdigställd avbryts genom att byta verktyg. En polygon som korsar sig själv blir ogiltlig och kan ej färdigställas. </p>
 1246.  
 1247. <p>Färdigställda polygoner kan ritas över varandra. Flera brytpunkter kan fästas på en färdigställd polygon genom att klicka i en punkt på linjen. En brytpunkt tas bort genom att hålla inne ALT och klicka på brytpunkten.</p>
 1248.  
 1249. <br/>
 1250.  
 1251.  
 1252. -<table frame="topbot">
 1253.  
 1254.  
 1255. -<tbody>
 1256.  
 1257.  
 1258. -<tr>
 1259.  
 1260.  
 1261. -<td>
 1262.  
 1263. <symbol obj-id="6a8fcab0-1081-4183-96a7-ad1000c35c9f" src="2039-Mät yta omarkerad_en-US.png"/>
 1264.  
 1265. <q>Mät yta</q>
 1266.  
 1267. <span>- omarkerat läge</span>
 1268.  
 1269. </td>
 1270.  
 1271.  
 1272. -<td>
 1273.  
 1274. <br/>
 1275.  
 1276. <br/>
 1277.  
 1278. <br/>
 1279.  
 1280. <p>När ett annat verktyg än "Mät yta" används är ikonen gråmarkerad.</p>
 1281.  
 1282. </td>
 1283.  
 1284. </tr>
 1285.  
 1286. </tbody>
 1287.  
 1288. </table>
 1289.  
 1290. <br/>
 1291.  
 1292. </block>
 1293.  
 1294. </section>
 1295.  
 1296.  
 1297. -<section obj-id="48534af6-a272-4f8b-9269-ad17007784ec" numbering="none">
 1298.  
 1299. <title>Kopiera och Klistra in</title>
 1300.  
 1301.  
 1302. -<block obj-id="609eed15-031e-4631-aad2-ad17007927f6">
 1303.  
 1304.  
 1305. -<table frame="bottom">
 1306.  
 1307.  
 1308. -<tbody>
 1309.  
 1310.  
 1311. -<tr>
 1312.  
 1313.  
 1314. -<td>
 1315.  
 1316. <q>Kopiera</q>
 1317.  
 1318. <br/>
 1319. Markerat läge - 
 1320. <symbol obj-id="82eaedf2-c66b-4400-a85c-ad19008aaa48" src="2076-Kopiera markerad_en-US.png"/>
 1321.  
 1322. <br/>
 1323.  
 1324. <br/>
 1325. Omarkerat läge - 
 1326. <symbol obj-id="ec022d86-8612-437e-bc2d-ad19008af7db" src="2077-Kopiera omarkerad_en-US.png"/>
 1327.  
 1328. </td>
 1329.  
 1330.  
 1331. -<td>
 1332.  
 1333. <q>Klistra in</q>
 1334. Markerat läge - 
 1335. <br/>
 1336.  
 1337. <symbol obj-id="b2125e18-e913-453e-aeca-ad19009752c2" src="2079-Klistra in markerad_en-US.png"/>
 1338.  
 1339. <br/>
 1340.  
 1341. <br/>
 1342. Omarkerat läge - 
 1343. <symbol obj-id="18e3c238-e10c-42f5-94ad-ad19009745fc" src="2078-Klistra in omarkerad_en-US.png"/>
 1344.  
 1345. </td>
 1346.  
 1347.  
 1348. -<td colspan="2">
 1349.  
 1350. <br/>
 1351.  
 1352. <br/>
 1353.  
 1354. <p>Verktygen "Kopiera och Klistra in" kopierar ett objekt, för att via klistra in modifiera ett annat markerat objekt. Det modifierade objektet matchar sedan det kopierade. Kopiera och klistra in är platsbundna.</p>
 1355.  
 1356. </td>
 1357.  
 1358. </tr>
 1359.  
 1360. </tbody>
 1361.  
 1362. </table>
 1363.  
 1364. <br/>
 1365.  
 1366.  
 1367. -<table frame="none">
 1368.  
 1369.  
 1370. -<tbody>
 1371.  
 1372.  
 1373. -<tr>
 1374.  
 1375.  
 1376. -<td>
 1377.  
 1378.  
 1379. -<p>
 1380. Infoborra ett objekt i kartan eller markera ett objekt i
 1381. <link obj-id="16e8a9cb-710d-4ebe-b809-ad1700a83af7" linkTargetType="Uptime/SectionNode" linkTargetTitle="Attributfliken"/>
 1382. . Attributfliken jobbar dock i levande lager. När objektet är valt; välj "Kopiera". Det kopierade är brytpunkternas kordinater som sparas i minnet.
 1383. </p>
 1384.  
 1385. <p>Markera ett annat objekt du vill modifiera; sätt objektet i redigeringsläge och välj "klistra in". Det objekt som kopieras ersätter det modifierade objektets kordinater. Välj knappval "Spara" för att spara det kopierade objektet.</p>
 1386.  
 1387. </td>
 1388.  
 1389. </tr>
 1390.  
 1391. </tbody>
 1392.  
 1393. </table>
 1394.  
 1395. <br/>
 1396.  
 1397. </block>
 1398.  
 1399. </section>
 1400.  
 1401.  
 1402. -<section obj-id="067ac962-49e4-44ef-9c1c-ad1200b525a7" numbering="none">
 1403.  
 1404. <title>Lagerpanelen</title>
 1405.  
 1406.  
 1407. -<block obj-id="de13eaf8-dc9b-46ab-baf0-ad1200b54c37">
 1408.  
 1409. <br/>
 1410.  
 1411.  
 1412. -<table frame="none">
 1413.  
 1414.  
 1415. -<tbody>
 1416.  
 1417.  
 1418. -<tr>
 1419.  
 1420.  
 1421. -<td>
 1422.  
 1423. <p>Välj symbolen med staplade fyrkanter till höger för att få fram lagerpanelen:</p>
 1424.  
 1425.  
 1426. -<figure>
 1427.  
 1428. <image obj-id="860681bd-b509-4205-a46f-ad1700b9a1c9" src="2066-Staplade fyrkanter_en-US.jpg"/>
 1429.  
 1430. </figure>
 1431.  
 1432. </td>
 1433.  
 1434. </tr>
 1435.  
 1436. </tbody>
 1437.  
 1438. </table>
 1439.  
 1440.  
 1441. -<p>
 1442. Vid val av lager; Sök manuellt i primära listan eller skriv in lagernamn i sökfältet i sekundära listan
 1443. <a href="lt0001"/>
 1444. . Översta lagret i listan är det som syns i kartan:
 1445. </p>
 1446.  
 1447. <br/>
 1448.  
 1449.  
 1450. -<table frame="none">
 1451.  
 1452.  
 1453. -<tbody>
 1454.  
 1455.  
 1456. -<tr>
 1457.  
 1458.  
 1459. -<td>
 1460.  
 1461. <symbol obj-id="aa2c17f3-5610-4c19-bba9-ad1f00cb7a2b" src="2082-Lagerpanel primär_en-US.jpg"/>
 1462.  
 1463. </td>
 1464.  
 1465. </tr>
 1466.  
 1467. </tbody>
 1468.  
 1469. </table>
 1470.  
 1471. <br/>
 1472.  
 1473. <br/>
 1474.  
 1475.  
 1476. -<table frame="none" link-target-id="lt0003">
 1477.  
 1478.  
 1479. -<tbody>
 1480.  
 1481.  
 1482. -<tr>
 1483.  
 1484.  
 1485. -<td>
 1486.  
 1487. <br/>
 1488.  
 1489. <br/>
 1490.  
 1491. <br/>
 1492.  
 1493. <p>Knappval "Släck alla" avmarkerar alla lager.</p>
 1494.  
 1495. <p>Knappval "Tänd senaste" återgår till senaste lager som varit tända:</p>
 1496.  
 1497. </td>
 1498.  
 1499.  
 1500. -<td>
 1501.  
 1502.  
 1503. -<figure link-target-id="lt0002">
 1504.  
 1505. <image obj-id="f18b6b25-7083-4c1b-b231-ad1700be5040" src="2070-Lager ruta_en-US.jpg"/>
 1506.  
 1507. </figure>
 1508.  
 1509. </td>
 1510.  
 1511. </tr>
 1512.  
 1513. </tbody>
 1514.  
 1515. </table>
 1516.  
 1517. <br/>
 1518.  
 1519.  
 1520. -<p>
 1521. Knappval "Välj från alla lager" visar alla lager som går att välja:
 1522. <symbol obj-id="57e720a3-6630-429b-b56a-ad1700bc877e" src="2068-Välj alla_en-US.jpg"/>
 1523.  
 1524. </p>
 1525.  
 1526. <br/>
 1527.  
 1528.  
 1529. -<table frame="none">
 1530.  
 1531.  
 1532. -<tbody>
 1533.  
 1534.  
 1535. -<tr>
 1536.  
 1537.  
 1538. -<td>
 1539.  
 1540. <p>"Välj från alla lager" tar fram den sekundära lagerpanelen där lagren söks manuellt eller ett lagernamn skrivs in i sökfältet:</p>
 1541.  
 1542.  
 1543. -<figure link-target-id="lt0001">
 1544.  
 1545. <image obj-id="8eb00a37-a26a-4b1f-99e1-ad1700bd0fff" src="2069-Välj lager_en-US.jpg"/>
 1546.  
 1547. </figure>
 1548.  
 1549. </td>
 1550.  
 1551. </tr>
 1552.  
 1553. </tbody>
 1554.  
 1555. </table>
 1556.  
 1557. <br/>
 1558.  
 1559. <br/>
 1560.  
 1561.  
 1562. -<table frame="bottom">
 1563.  
 1564.  
 1565. -<tbody>
 1566.  
 1567.  
 1568. -<tr>
 1569.  
 1570.  
 1571. -<td>
 1572.  
 1573. <br/>
 1574.  
 1575. <br/>
 1576.  
 1577.  
 1578. -<p>
 1579. Bakgrundslager i sekundära lagerpanelen växlar mellan upplösningar. Väljs inget bakgrundslager visas endast tända lager mot en vit bakgrund. Det går också släcka alla lager
 1580. <a href="lt0003"/>
 1581. för att smidigare växla mellan olika bakgrundslager:
 1582. </p>
 1583.  
 1584. </td>
 1585.  
 1586.  
 1587. -<td>
 1588.  
 1589. <symbol obj-id="c5c22835-0ba0-4072-849f-ad1700bf29b9" src="2071-Bakgrundslager_en-US.jpg"/>
 1590.  
 1591. </td>
 1592.  
 1593. </tr>
 1594.  
 1595. </tbody>
 1596.  
 1597. </table>
 1598.  
 1599. <br/>
 1600.  
 1601.  
 1602. -<table frame="bottom">
 1603.  
 1604.  
 1605. -<tbody>
 1606.  
 1607.  
 1608. -<tr>
 1609.  
 1610.  
 1611. -<td>
 1612.  
 1613. <p>När du har lagt till, tagit bort eller ändrat stilen på ett lager markeras profilen med "ändrad". Du kan välja mellan standard-profil eller bland egna profiler med nedåtpilen:</p>
 1614.  
 1615. </td>
 1616.  
 1617.  
 1618. -<td>
 1619.  
 1620.  
 1621. -<figure>
 1622.  
 1623. <image obj-id="7b291065-ed2f-4a56-b93e-ad1700b9f20f" src="2067-Profilval_en-US.jpg"/>
 1624.  
 1625. </figure>
 1626.  
 1627. </td>
 1628.  
 1629. </tr>
 1630.  
 1631. </tbody>
 1632.  
 1633. </table>
 1634.  
 1635. <br/>
 1636.  
 1637. <p>För att spara ändringar i vald profil tryck på de tre prickarna bredvid nedåtpilen:</p>
 1638.  
 1639.  
 1640. -<table frame="topbot">
 1641.  
 1642.  
 1643. -<tbody>
 1644.  
 1645.  
 1646. -<tr>
 1647.  
 1648.  
 1649. -<td>
 1650.  
 1651. <symbol obj-id="5c4a7917-1fda-40e5-a362-ad1200d169de" src="2061-Profilmeny_en-US.jpg"/>
 1652.  
 1653. </td>
 1654.  
 1655. <td/>
 1656.  
 1657.  
 1658. -<td colspan="3">
 1659.  
 1660. <p>Knappval "Spara profil" sparar ändringar i samma profil.</p>
 1661.  
 1662. <p>Knappval "Spara profil som" sparar ändringar i ny profil under nytt namn.</p>
 1663.  
 1664. <p>Knappval "Byt namn på profil" om du vill spara om profilen till ett annat namn t.ex. "Mina länkar".</p>
 1665.  
 1666. <p>Knappval "Ta bort profil" om du vill radera profiler. OBS! Standardprofilen är alltid kvar och nya profiler läggs till under "Spara profil som".</p>
 1667.  
 1668. </td>
 1669.  
 1670. </tr>
 1671.  
 1672. </tbody>
 1673.  
 1674. </table>
 1675.  
 1676. <br/>
 1677.  
 1678. </block>
 1679.  
 1680. </section>
 1681.  
 1682.  
 1683. -<section obj-id="2bd7ba1c-8bd1-43dc-b5e2-ad1200c5e291" numbering="none">
 1684.  
 1685. <title>Hamburgermenyn</title>
 1686.  
 1687.  
 1688. -<block obj-id="7de96213-ea7a-4556-8013-ad1200c6bd53">
 1689.  
 1690. <p>Tryck på de tre streckade linjerna uppe till vänster. Hamburgermenyn innehåller kategorierna; Sök, Uppdrag och Rapporter:</p>
 1691.  
 1692. <br/>
 1693.  
 1694.  
 1695. -<table frame="none">
 1696.  
 1697.  
 1698. -<tbody>
 1699.  
 1700.  
 1701. -<tr>
 1702.  
 1703.  
 1704. -<td>
 1705.  
 1706. <symbol obj-id="fd7a76ff-19ab-4642-b842-ad1200d18f21" src="2063-Hamburgermeny_en-US.jpg"/>
 1707.  
 1708. </td>
 1709.  
 1710. </tr>
 1711.  
 1712. </tbody>
 1713.  
 1714. </table>
 1715.  
 1716. <p>"Sök block" i hamburgermenyn är till skillnad från enkelsök en bredare sökning, baserat på geografiskt avgränsade områden och på blockens attribut. Skriv in län, kommun eller församling i sökrutan och välj underattribut. Systemet söker ut block efter valda attribut. </p>
 1717.  
 1718. <br/>
 1719.  
 1720.  
 1721. -<table frame="bottom" tablewidth="page">
 1722.  
 1723.  
 1724. -<tbody>
 1725.  
 1726.  
 1727. -<tr>
 1728.  
 1729.  
 1730. -<td colspan="2">
 1731.  
 1732. <br/>
 1733.  
 1734. <br/>
 1735.  
 1736. <br/>
 1737.  
 1738. <br/>
 1739.  
 1740. <p>Granska block eller skapa uppdrag via de tre prickarna på blockens undermeny. I undermenyn kan du även exportera ut blocklistor eller shape-filer:</p>
 1741.  
 1742. </td>
 1743.  
 1744.  
 1745. -<td colspan="2">
 1746.  
 1747. <symbol obj-id="aecb3bd9-9314-4f90-ac14-ad180088f049" src="2072-Block undermeny_en-US.jpg"/>
 1748.  
 1749. </td>
 1750.  
 1751. </tr>
 1752.  
 1753. </tbody>
 1754.  
 1755. </table>
 1756.  
 1757. <br/>
 1758.  
 1759. <br/>
 1760.  
 1761. <br/>
 1762.  
 1763.  
 1764. -<table frame="bottom">
 1765.  
 1766.  
 1767. -<tbody>
 1768.  
 1769.  
 1770. -<tr>
 1771.  
 1772.  
 1773. -<td>
 1774.  
 1775. <br/>
 1776.  
 1777. <br/>
 1778.  
 1779. <br/>
 1780.  
 1781. <br/>
 1782.  
 1783. <br/>
 1784.  
 1785. <br/>
 1786.  
 1787. <br/>
 1788.  
 1789.  
 1790. -<p>
 1791. Under 
 1792. <q>Uppdrag</q>
 1793. hanterar du dina skapade uppdrag. Du kan även åta dig uppdrag, jobba igenom dina uppdrag samt importera uppdrag från falken:
 1794. </p>
 1795.  
 1796. </td>
 1797.  
 1798.  
 1799. -<td>
 1800.  
 1801. <symbol obj-id="21b1b67c-c45c-4cf9-8989-ad180089ad79" src="2073-Uppdragsmeny_en-US.jpg"/>
 1802.  
 1803. </td>
 1804.  
 1805. </tr>
 1806.  
 1807. </tbody>
 1808.  
 1809. </table>
 1810.  
 1811. <br/>
 1812.  
 1813. <br/>
 1814.  
 1815.  
 1816. -<p>
 1817. Under 
 1818. <q>Rapporter</q>
 1819. väljs markklassrapport - en rapport om vilka markklasser som finns på valda block. Klistra in ett block-ID och använd rapport-söken; Du kommer till en separat rapportsida i basen och får en utskriftsvänlig version. Det går att skapa rapporter för flera block samtidigt.
 1820. </p>
 1821.  
 1822. </block>
 1823.  
 1824. </section>
 1825.  
 1826.  
 1827. -<section obj-id="16e8a9cb-710d-4ebe-b809-ad1700a83af7" numbering="none">
 1828.  
 1829. <title>Attributfliken</title>
 1830.  
 1831.  
 1832. -<block obj-id="e126c026-6aac-4fc6-ba48-ad1700a8878f">
 1833.  
 1834. <br/>
 1835.  
 1836.  
 1837. -<table frame="none">
 1838.  
 1839.  
 1840. -<tbody>
 1841.  
 1842.  
 1843. -<tr>
 1844.  
 1845.  
 1846. -<td>
 1847.  
 1848. <p>Attributfliken kräver att registerblock är aktiverat i lagerpanelen och är markerat på kartan. Markeras ett registerblock på kartan kommer attributfliken upp till vänster: </p>
 1849.  
 1850.  
 1851. -<figure>
 1852.  
 1853. <image obj-id="09008429-8646-44ca-8de5-ad170094b554" src="2064-Info rutan_en-US.jpg"/>
 1854.  
 1855. </figure>
 1856.  
 1857. <p>Attributfliken visar aktuella attribut för varje objekt så som; ID, notering och areal. Fliken kan rullas ut eller rullas in med pilen uppe till höger.</p>
 1858.  
 1859. <p>Ikonen "Redigera" finns tillgänglig högst upp i fliken för användare med redigeringsbehörighet. I annat fall är ikonen gråmarkerad.</p>
 1860.  
 1861. </td>
 1862.  
 1863. </tr>
 1864.  
 1865. </tbody>
 1866.  
 1867. </table>
 1868.  
 1869. <br/>
 1870.  
 1871. <br/>
 1872.  
 1873.  
 1874. -<table frame="topbot">
 1875.  
 1876.  
 1877. -<tbody>
 1878.  
 1879.  
 1880. -<tr>
 1881.  
 1882.  
 1883. -<td colspan="3">
 1884.  
 1885. <br/>
 1886.  
 1887. <br/>
 1888.  
 1889. <p>Det finns två sidoval till vänster om attributfliken. Attributfliken över symboliserar ett redigerbart block, kundinfofliken under symboliserar en avatar:</p>
 1890.  
 1891. </td>
 1892.  
 1893. <td/>
 1894.  
 1895.  
 1896. -<td>
 1897.  
 1898.  
 1899. -<figure>
 1900.  
 1901. <image obj-id="70d94b41-d7e9-4d2a-b303-ad1800abcf23" src="2075-Sidoval attribut_en-US.jpg"/>
 1902.  
 1903. </figure>
 1904.  
 1905. </td>
 1906.  
 1907. </tr>
 1908.  
 1909. </tbody>
 1910.  
 1911. </table>
 1912.  
 1913. <br/>
 1914.  
 1915. <br/>
 1916.  
 1917.  
 1918. -<table frame="none">
 1919.  
 1920.  
 1921. -<tbody>
 1922.  
 1923.  
 1924. -<tr>
 1925.  
 1926.  
 1927. -<td>
 1928.  
 1929.  
 1930. -<p>
 1931. Längst ner i attributfliken finns ikonen "Visa historik" 
 1932. <symbol obj-id="6126a3a2-48f9-40fa-ad01-ad1900a79706" src="2080-Visa historik_en-US.jpg"/>
 1933.  
 1934. </p>
 1935.  
 1936. <p>Klicka på ikonen för att se historiken för ett objekt:</p>
 1937.  
 1938. <br/>
 1939.  
 1940.  
 1941. -<figure>
 1942.  
 1943. <image obj-id="8ba18d92-667e-4784-82ef-ad1800a36d02" src="2074-Blockhistorik_en-US.jpg"/>
 1944.  
 1945. </figure>
 1946.  
 1947. </td>
 1948.  
 1949. </tr>
 1950.  
 1951. </tbody>
 1952.  
 1953. </table>
 1954.  
 1955. <br/>
 1956.  
 1957. </block>
 1958.  
 1959. </section>
 1960.  
 1961. </publication>
 1962.  
 1963. </publicationroot>

Editor

You can edit this paste and save as new:


File Description
 • Basen Verktyg
 • Paste Code
 • 06 May-2021
 • 27.87 Kb
You can Share it: