[php] aaa

Viewer

 1. array (
 2.   'java' => 
 3.   array (
 4.     'object' => 
 5.     array (
 6.       'void' => 
 7.       array (
 8.         0 => 
 9.         array (
 10.           'string' => 'KSIEGOWOSC',
 11.           '@attributes' => 
 12.           array (
 13.             'property' => 'modulExportu',
 14.           ),
 15.         ),
 16.         1 => 
 17.         array (
 18.           'string' => 'PKH',
 19.           '@attributes' => 
 20.           array (
 21.             'property' => 'rodzajKsiegowosci',
 22.           ),
 23.         ),
 24.         2 => 
 25.         array (
 26.           'void' => 
 27.           array (
 28.             0 => 
 29.             array (
 30.               'string' => '31-08-2021',
 31.               '@attributes' => 
 32.               array (
 33.                 'property' => 'dataDokumentu',
 34.               ),
 35.             ),
 36.             1 => 
 37.             array (
 38.               'string' => '31-08-2021',
 39.               '@attributes' => 
 40.               array (
 41.                 'property' => 'dataKsiegowania',
 42.               ),
 43.             ),
 44.             2 => 
 45.             array (
 46.               'string' => 'Przelewy24 - RallyShop.pl 08/2021',
 47.               '@attributes' => 
 48.               array (
 49.                 'property' => 'numerDokumentu',
 50.               ),
 51.             ),
 52.             3 => 
 53.             array (
 54.               'string' => 'Płatności kontrahentów przez system Przelewy24 za m-c 08/2021 ROBOCZY',
 55.               '@attributes' => 
 56.               array (
 57.                 'property' => 'opisZdarzenia',
 58.               ),
 59.             ),
 60.           ),
 61.           '@attributes' => 
 62.           array (
 63.             'property' => 'sekcjaOgolne',
 64.           ),
 65.         ),
 66.         3 => 
 67.         array (
 68.           'array' => 
 69.           array (
 70.             'void' => 
 71.             array (
 72.               'object' => 
 73.               array (
 74.                 'void' => 
 75.                 array (
 76.                   0 => 
 77.                   array (
 78.                     'string' => '43.64',
 79.                     '@attributes' => 
 80.                     array (
 81.                       'property' => 'ma',
 82.                     ),
 83.                   ),
 84.                   1 => 
 85.                   array (
 86.                     'string' => '43.64',
 87.                     '@attributes' => 
 88.                     array (
 89.                       'property' => 'maWaluta',
 90.                     ),
 91.                   ),
 92.                   2 => 
 93.                   array (
 94.                     'string' => '200',
 95.                     '@attributes' => 
 96.                     array (
 97.                       'property' => 'numerSyntetyczny',
 98.                     ),
 99.                   ),
 100.                   3 => 
 101.                   array (
 102.                     'string' => '0000000000',
 103.                     '@attributes' => 
 104.                     array (
 105.                       'property' => 'numerAnalityczny',
 106.                     ),
 107.                   ),
 108.                   4 => 
 109.                   array (
 110.                     'string' => '0',
 111.                     '@attributes' => 
 112.                     array (
 113.                       'property' => 'winien',
 114.                     ),
 115.                   ),
 116.                   5 => 
 117.                   array (
 118.                     'string' => '0',
 119.                     '@attributes' => 
 120.                     array (
 121.                       'property' => 'winienWaluta',
 122.                     ),
 123.                   ),
 124.                   6 => 
 125.                   array (
 126.                     'string' => '01-08-2021',
 127.                     '@attributes' => 
 128.                     array (
 129.                       'property' => 'dataKursu',
 130.                     ),
 131.                   ),
 132.                   7 => 
 133.                   array (
 134.                     'string' => '1',
 135.                     '@attributes' => 
 136.                     array (
 137.                       'property' => 'kurs',
 138.                     ),
 139.                   ),
 140.                   8 => 
 141.                   array (
 142.                     'string' => 'Par/4/08/21 Id: P24-M65-H92-U83',
 143.                     '@attributes' => 
 144.                     array (
 145.                       'property' => 'opisPozycji',
 146.                     ),
 147.                   ),
 148.                   9 => 
 149.                   array (
 150.                     'string' => 'ANA',
 151.                     '@attributes' => 
 152.                     array (
 153.                       'property' => 'rodzajKonta',
 154.                     ),
 155.                   ),
 156.                   10 => 
 157.                   array (
 158.                     'string' => 'PLN',
 159.                     '@attributes' => 
 160.                     array (
 161.                       'property' => 'waluta',
 162.                     ),
 163.                   ),
 164.                   11 => 
 165.                   array (
 166.                     'array' => 
 167.                     array (
 168.                       'void' => 
 169.                       array (
 170.                         'object' => 
 171.                         array (
 172.                           'void' => 
 173.                           array (
 174.                             0 => 
 175.                             array (
 176.                               'string' => '31-08-2021',
 177.                               '@attributes' => 
 178.                               array (
 179.                                 'property' => 'dataRozrachunku',
 180.                               ),
 181.                             ),
 182.                             1 => 
 183.                             array (
 184.                               'string' => '43.64',
 185.                               '@attributes' => 
 186.                               array (
 187.                                 'property' => 'kwota',
 188.                               ),
 189.                             ),
 190.                             2 => 
 191.                             array (
 192.                               'string' => 'Przelewy24 - RallyShop.pl 08/2021',
 193.                               '@attributes' => 
 194.                               array (
 195.                                 'property' => 'numerRozrachunku',
 196.                               ),
 197.                             ),
 198.                             3 => 
 199.                             array (
 200.                               'long' => '3',
 201.                               '@attributes' => 
 202.                               array (
 203.                                 'property' => 'rodzajRozrachunku',
 204.                               ),
 205.                             ),
 206.                             4 => 
 207.                             array (
 208.                               'object' => 
 209.                               array (
 210.                                 'void' => 
 211.                                 array (
 212.                                   0 => 
 213.                                   array (
 214.                                     'string' => '-',
 215.                                     '@attributes' => 
 216.                                     array (
 217.                                       'property' => 'adresKontrahenta',
 218.                                     ),
 219.                                   ),
 220.                                   1 => 
 221.                                   array (
 222.                                     'string' => '-',
 223.                                     '@attributes' => 
 224.                                     array (
 225.                                       'property' => 'kodMiastaKontrahenta',
 226.                                     ),
 227.                                   ),
 228.                                   2 => 
 229.                                   array (
 230.                                     'string' => '-',
 231.                                     '@attributes' => 
 232.                                     array (
 233.                                       'property' => 'miastoKontrahenta',
 234.                                     ),
 235.                                   ),
 236.                                   3 => 
 237.                                   array (
 238.                                     'string' => 'Klient Indywidualny',
 239.                                     '@attributes' => 
 240.                                     array (
 241.                                       'property' => 'nazwaKontrahenta',
 242.                                     ),
 243.                                   ),
 244.                                   4 => 
 245.                                   array (
 246.                                     'string' => '',
 247.                                     '@attributes' => 
 248.                                     array (
 249.                                       'property' => 'nipKontrahenta',
 250.                                     ),
 251.                                   ),
 252.                                 ),
 253.                                 '@attributes' => 
 254.                                 array (
 255.                                   'class' => 'pl.com.dgcs.ksiegowosc.interfejsoffline.struct.SekcjaKontrahent',
 256.                                 ),
 257.                               ),
 258.                               '@attributes' => 
 259.                               array (
 260.                                 'property' => 'sekcjaKontrahent',
 261.                               ),
 262.                             ),
 263.                             5 => 
 264.                             array (
 265.                               'array' => 
 266.                               array (
 267.                                 'void' => 
 268.                                 array (
 269.                                   'object' => 
 270.                                   array (
 271.                                     'void' => 
 272.                                     array (
 273.                                       0 => 
 274.                                       array (
 275.                                         'string' => '02-08-2021',
 276.                                         '@attributes' => 
 277.                                         array (
 278.                                           'property' => 'dataDokRozliczanego',
 279.                                         ),
 280.                                       ),
 281.                                       1 => 
 282.                                       array (
 283.                                         'string' => '43.64',
 284.                                         '@attributes' => 
 285.                                         array (
 286.                                           'property' => 'kwota',
 287.                                         ),
 288.                                       ),
 289.                                       2 => 
 290.                                       array (
 291.                                         'string' => '43.64',
 292.                                         '@attributes' => 
 293.                                         array (
 294.                                           'property' => 'kwotaCalkowita',
 295.                                         ),
 296.                                       ),
 297.                                       3 => 
 298.                                       array (
 299.                                         'string' => 'Par/4/08/2',
 300.                                         '@attributes' => 
 301.                                         array (
 302.                                           'property' => 'numerDokRozliczanego',
 303.                                         ),
 304.                                       ),
 305.                                       4 => 
 306.                                       array (
 307.                                         'long' => '1',
 308.                                         '@attributes' => 
 309.                                         array (
 310.                                           'property' => 'rodzajRozliczenia',
 311.                                         ),
 312.                                       ),
 313.                                     ),
 314.                                     '@attributes' => 
 315.                                     array (
 316.                                       'class' => 'pl.com.dgcs.ksiegowosc.interfejsoffline.struct.SekcjaRozliczenieRozrachunku',
 317.                                     ),
 318.                                   ),
 319.                                   '@attributes' => 
 320.                                   array (
 321.                                     'index' => '0',
 322.                                   ),
 323.                                 ),
 324.                                 '@attributes' => 
 325.                                 array (
 326.                                   'class' => 'pl.com.dgcs.ksiegowosc.interfejsoffline.struct.SekcjaRozliczenieRozrachunku',
 327.                                   'length' => '1',
 328.                                 ),
 329.                               ),
 330.                               '@attributes' => 
 331.                               array (
 332.                                 'property' => 'sekcjaRozliczenieRozrachunku',
 333.                               ),
 334.                             ),
 335.                           ),
 336.                           '@attributes' => 
 337.                           array (
 338.                             'class' => 'pl.com.dgcs.ksiegowosc.interfejsoffline.struct.SekcjaRozrachunek',
 339.                           ),
 340.                         ),
 341.                         '@attributes' => 
 342.                         array (
 343.                           'index' => '0',
 344.                         ),
 345.                       ),
 346.                       '@attributes' => 
 347.                       array (
 348.                         'class' => 'pl.com.dgcs.ksiegowosc.interfejsoffline.struct.SekcjaRozrachunek',
 349.                         'length' => '1',
 350.                       ),
 351.                     ),
 352.                     '@attributes' => 
 353.                     array (
 354.                       'property' => 'sekcjaRozrachunek',
 355.                     ),
 356.                   ),
 357.                 ),
 358.                 '@attributes' => 
 359.                 array (
 360.                   'class' => 'pl.com.dgcs.ksiegowosc.interfejsoffline.struct.SekcjaPozycjaDekretu',
 361.                 ),
 362.               ),
 363.               '@attributes' => 
 364.               array (
 365.                 'index' => '0',
 366.               ),
 367.             ),
 368.             '@attributes' => 
 369.             array (
 370.               'length' => '1',
 371.               'class' => 'pl.com.dgcs.ksiegowosc.interfejsoffline.struct.SekcjaPozycjaDekretu',
 372.             ),
 373.           ),
 374.           '@attributes' => 
 375.           array (
 376.             'property' => 'sekcjaPozycjeDekretu',
 377.           ),
 378.         ),
 379.       ),
 380.       '@attributes' => 
 381.       array (
 382.         'class' => 'pl.com.dgcs.ksiegowosc.interfejsoffline.struct.DekretIS',
 383.         'id' => 'DekretIS0',
 384.       ),
 385.     ),
 386.     '@attributes' => 
 387.     array (
 388.       'version' => '1.8.0_172',
 389.       'class' => 'java.beans.XMLDecoder',
 390.     ),
 391.   ),
 392. )

Editor

You can edit this paste and save as new:


File Description
 • aaa
 • Paste Code
 • 21 Sep-2021
 • 14.39 Kb
You can Share it: